Misiunea: Prevenirea abandonului sub diferitele sale forme (familiar-afectiv, şcolar-educativ, social-moral, a marginalizării şi instituţionalizării copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, menite să sprijine însuşirea şi dobândirea unor deprinderi şi abilităţi, pentru o dezvoltare armonioasă şi o viaţă independentă.

 

Scopul proiectului: Dispunerea şi realizarea unor servicii complementare eforturilor şi demersurilor propriei familii, precum şi a celorlalte instituţii şi unităţi de învaţamânt, pentru a răspunde în mod adecvat exigenţelor şi nevoilor individuale ale fiecărui copil în contextul său socio-familiar, prin îndeplinirea unor obiective specifice.

 

Beneficiarii şi grupul ţintă: Îl reprezintă copiii de vârstă şcolară (6-14 ani), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi admitere. Numărul este de până la 40 de copii pentru fiecare din cele două grupe, de dimineaţă şi după-amiază.

 

Programul zilnic: De Luni până Vineri:  după-amiază de la ora 14.00 până la ora 18.00.

Activităţile desfăşurate sunt diversificate, adaptate vârstei copiilor şi ţin cont de nivelul lor de dezvoltare, potenţialul şi disponibilităţile pe care le au, asigurându-li-se totodată îndrumarea şi îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios.

Copiii, sub supravegherea şi cu ajutorul personalului implicat, îşi pregătesc temele, învaţă, servesc împreună o gustare, participă la diferite jocuri şi activităţi de îmbunătăţire a cunoştinţelor şi abilităţilor, de socializare, recreative, sportive… toate menite să sprijine şi să formeze personalitatea fiecărui copil.

Personalul implicat în desfăşurarea activităţilor:
  • un coordonator;
  • un asistent social;
  • un profesor;
  • un educator;
  • un psiholog;
  • un asistent medical;
  • diverşi tineri şi adulţi voluntari;
Pentru informaţii suplimentare contactează:
Coordonator: pr. Forin Pistean
Tel. : 0233 740315
  • Proiectul Educativ al Centrului de Zi-„Sf. Leonard Murialdo”
  • Regulament de ordine interioară
  • Manual de proceduri – Metodologia de organizare şi funcţionare – MOF