„Congregaţia Sf. Iosif” – Iosefinii lui Murialdo

„Congregaţia Sf. Iosif” a fost întemeiată pe data de 19 martie 1873, la Torino în Italia, de către pr. Leonardo Murialdo, unul dintre marii sfinţi şi pedagogi ai timpului său.

Experienţa sa personală şi de credinţă, trăirea intimă a milostivirii şi comuniunii cu Dumnezeu, implicarea sa pe plan social, cultural şi profesional în favoarea copiilor şi tinerilor săraci, orfani şi abandonaţi, a familiilor cu dificultăţi materiale şi sociale, l-au determinat pe Murialdo nu numai să fondeze congregaţia după modelul Sf. Iosif, dar el însuşi să devină o mărturie vie şi un exemplu de urmat pentru a transmite întregii umanităţii această carismă.

Răspândită în întreaga lume, congregaţia este formată din preoţi şi laici, care trăiesc şi transmit aceiaşi viziune şi pasiune, care l-au animat şi încurajat pe Murialdo.

Preocuparea sa continuă să facem binele dar să-l facem bine, rămâne şi astăzi o provocare şi un îndemn de realizat.

Fundaţia «Leonardo Murialdo» a luat fiinţă în România la data de 10 mai 1999. „Este persoană juridică română, independentă, cu organizare de sine stătătoare, neguvernamentală, nonprofit şi fară scopuri politice, care desfăşoară activităţi conform statutului şi în condiţiile legii şi este constituită pe o perioadă nelimitată.”
Scopul fundaţiei este: educarea şi formarea copiilor şi tinerilor, mai ales a celor săraci şi defavorizaţi, expuşi riscului şi marginalizării sociale. Vine în sprijinul şi ajutorarea copiilor, tinerilor, familiilor şi a societăţii locale, cu toate mijloacele de care dispune, pentru a ajuta și îmbunătăţi condiţiile de viaţă, materiale şi morale, ale fiecăruia.
Prin centrele înfiinţate promovează şi desfăşoară activităţi de formare, culturale, recreative, sportive, unde copiii, tinerii și familiile acestora, pot beneficia de un ajutor gratuit și generos, liber și dezinteresat care urmărește binele superior al fiecăruia.

„Oriunde vor fi suflete în pericol, fraţi şi tineri care suferă, acolo vreau să alerg, gata să sacrific totul, să dau totul.” ( Sf. L. Murialdo)

Comunitatea „Iosefinii lui Murialdo”, din Roman

La 13 decembrie 2001, iosefinii sfântului Leonard Murialdo poposind la Roman au găsit un teren fertil pentru a-şi desfăşura activităţile specifice carismei Congregaţiei. Aici şi-au câştigat reputaţia unei organizaţii respectabile implicându-se prin diferite acțiuni și proiecte în viaţa comunităţii, în educarea şi formarea copiilor şi a tinerilor pe plan social, moral, spiritual, cultural şi material.